Không chỉ là thích

500.000 450.000

Mỗi bó hoa sẽ mang một thông điệp đặc biệt. Hãy nói với chúng tôi các bạn cần gì. Nếu để tỏ tình, đừng bỏ qua bó hoa đặc biệt này nhé. “Anh không đơn giản chỉ là thích em”