Msp:HKT17

1.050.000

Chúc khai trương hồng phát, đắc tài sai lộc.