Giỏ hoa sinh nhật tặng nam MSP:GH26

780.000

Giỏ hoa sinh nhật tặng nam tông xanh vàng sang trọng, kết hợp tuyệt vời của: hồng vàng chùa, kem dâu, pingpong, wichky, cúc , và đặc biệt điểm thêm sen đá.